Posts Tagged “อวัยวะ”

ไทยประกันชีวิต คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะ

ไทยประกันชีวิต คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะทั่วประเทศ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับอวัยวะที่บริจาค

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับอวัยวะที่บริจาค

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เดินทางมารับอวัยวะที่บริจาคจาก ด.ญ.มัลลิกา ดวงดารา ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ

บริหารจัดการอวัยวะ

บริหารจัดการอวัยวะ

บทความเรื่อง “บริหารจัดการอวัยวะ” ทางเลือกของ ก.ม.สู่สังคม 4.0

ชะลอการปลูกถ่ายไตช่วงโควิด-19

ชะลอการปลูกถ่ายไตช่วงโควิด-19

ชะลอการปลูกถ่ายไตช่วงโควิด-19 “ปลอดภัย-ลดเสี่ยงติดเชื้อ”

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

นกแอร์ ยืนหยัดให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการขนส่งเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ การขนถ่ายอวัยวะ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ความสำคัญและบริจาคอวัยวะ

ความสำคัญและบริจาคอวัยวะ

ฝน ธนสุนทร ร่วมโครงการ “Tag for life (แท็ก ฟอร์ ไลฟ์)” เพื่อให้ความรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและบริจาคอวัยวะ

รณรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต

รณรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต

สภากาชาดไทย จัดโครงการ “Tag For Life” รณรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ครั้งที่ 2/2563

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมคณะออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

Go Top