Posts Tagged “อวัยวะ”

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี บ้านโป่ง

บริจาค 1 ร่าง ต่อลมหายใจ 4 ชีวิต

บริจาค 1 ร่าง ต่อลมหายใจ 4 ชีวิต

บริจาค 1 ร่าง ต่อลมหายใจ 4 ชีวิต!! เจาะใจคุณพ่อ ‘น้องเอิร์ธ’ ความดีที่ไม่กลายเป็นผงธุลี

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการชาวแม่ฮ่องสอนรวมใจบริจาคโลหิตประจำปี 2563

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

กิจกรรมบริจาคโลหิตโลหิตดวงตา และอวัยวะ

กิจกรรมบริจาคโลหิตโลหิตดวงตา และอวัยวะ

รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ

เชิญร่วมบริจาคอวัยวะ

เชิญร่วมบริจาคอวัยวะ

เชิญร่วมบริจาคอวัยวะในงาน Organ Can Share ครั้งที่ 2 ณ บริเวณชั้น G ลานอเวนิว โซน C ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สภากาชาดไทย สนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

สภากาชาดไทย สนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเนื้อเยื่อ และดวงตา

สภากาชาดไทย รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา

สภากาชาดไทย รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา

เปิดรับบริจาคอวัยวะแก่สภากาชาดไทย

เปิดรับบริจาคอวัยวะแก่สภากาชาดไทย

กิจกรรม “MBK CENTER MOTHER’S DAY สานสายใยรัก” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมเปิดรับบริจาคอวัยวะแก่สภากาชาดไทย

เชิญร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

เชิญร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

เชิญร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา ในงาน “THE NINE MOTHER’S DAY สานสายใยรัก ณ ศูนย์การค้าเดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

Go Top