Posts Tagged “อวัยวะ”

บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

นายศักดิ์นรินทร์ อุลิศ บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ได้อีก 7 ราย เนื่องจากเกิดภาวะเลือดคลั่งในสมอง

บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ครอบครัวของนายอาทิตย์ พิมวันนา บริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ได้อีก 4 ราย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุศรีษะกระแทกพื้น

กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

กิ่งกาชาด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตกะทันหัน โดยทางครอบครัวได้มอบอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่น

เชิญชวนประชาชนร่วมกันแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะที่สภากาชาดไทย

เชิญชวนประชาชนร่วมกันแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะที่สภากาชาดไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รมต.กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนร่วมกันแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะที่สภากาชาดไทย ในงานเปิดศูนย์ไตเทียมของเทศบาลนครชัยภูมิ

ไทยประกันชีวิต คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะ

ไทยประกันชีวิต คุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บอวัยวะทั่วประเทศ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับอวัยวะที่บริจาค

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รับอวัยวะที่บริจาค

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เดินทางมารับอวัยวะที่บริจาคจาก ด.ญ.มัลลิกา ดวงดารา ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ

บริหารจัดการอวัยวะ

บริหารจัดการอวัยวะ

บทความเรื่อง “บริหารจัดการอวัยวะ” ทางเลือกของ ก.ม.สู่สังคม 4.0

ชะลอการปลูกถ่ายไตช่วงโควิด-19

ชะลอการปลูกถ่ายไตช่วงโควิด-19

ชะลอการปลูกถ่ายไตช่วงโควิด-19 “ปลอดภัย-ลดเสี่ยงติดเชื้อ”

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

นกแอร์ ยืนหยัดให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการขนส่งเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ การขนถ่ายอวัยวะ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

Go Top