Posts Tagged “อวัยวะ”

เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต 15

1666 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

1666 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

1666 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

รพ.หัวเฉียวร่วมกับสภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดวิกฤติสภาวะขาดแคลนโลหิต

บทความเรื่อง “สละอวัยวะกุศลขั้นสูง เสริมบุญชีวิตใหม่ดีงาม”

บทความเรื่อง “สละอวัยวะกุศลขั้นสูง เสริมบุญชีวิตใหม่ดีงาม”

บทความเรื่อง “สละอวัยวะกุศลขั้นสูง เสริมบุญชีวิตใหม่ดีงาม”

บทความ ขาดเเคลนอวัยวะปลูกถ่าย

บทความ ขาดเเคลนอวัยวะปลูกถ่าย

บทความเรื่อง ขาดแคลนอวัยวะปลูกถ่าย หมอละเลย ญาติไม่ยอมรับ *

เลขาธิการฯ เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

เลขาธิการฯ เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ภายใต้โครงการ M Heart สายโลหิต สายใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี บ้านโป่ง

บริจาค 1 ร่าง ต่อลมหายใจ 4 ชีวิต

บริจาค 1 ร่าง ต่อลมหายใจ 4 ชีวิต

บริจาค 1 ร่าง ต่อลมหายใจ 4 ชีวิต!! เจาะใจคุณพ่อ ‘น้องเอิร์ธ’ ความดีที่ไม่กลายเป็นผงธุลี

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการชาวแม่ฮ่องสอนรวมใจบริจาคโลหิตประจำปี 2563

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

Go Top