Posts Tagged “หัวหิน”

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดงานการประกวด “ธิดาอวบอั๋น” เมืองหัวหิน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์และจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีประมาณ 2563

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้แก่เด็กชายยากไร้โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มมอบให้คนยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มมอบให้คนยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน นำผ้าห่มมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบผ้าห่มให้นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

งานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน

งานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน

เชิญเที่ยวงานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน ครั้งที่ 22 ณ ลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

แถลงข่าวงานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน

แถลงข่าวงานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน

นายอำเภอหัวหินแถลงข่าวงานกาชาดและของดีอำเภอหัวหิน ครั้งที่ 22 ณ ลานกิจกรรมด้านหลังศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ

กิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ

กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ นายนาวี โกฏิโสม ซึ่งถูกช้างป่าทำลายบ้านเรือนจนได้รับความเสียหาย

Go Top