Posts Tagged “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ”

การก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

การก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต

บจก. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต” เพื่อขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต”

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต”

บจก. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต” เพื่อขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รับมอบเงินจาก สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต”

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต”

บจก. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต” เพื่อขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

เอสซีจี สนับสนุน รพ.จุฬาฯ สร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ

เอสซีจี สนับสนุน รพ.จุฬาฯ สร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์และเงินบริจาคจาก เอสซีจี เพื่อสนับสนุน รพ.จุฬาฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่ติดโรคโควิด-19

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ รพ.จุฬาฯ

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ รพ.จุฬาฯ

บจก. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนสร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต” เพื่อขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รับมอบเงินจาก สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2512 เพื่อสนับสนุนสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

เอไอเอส มอบเงิน สนับสนุน รพ.จุฬาฯ สร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ”

เอไอเอส มอบเงิน สนับสนุน รพ.จุฬาฯ สร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ”

เอไอเอส มอบเงิน สนับสนุน รพ.จุฬาฯ สร้าง “หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ”

Go Top