Posts Tagged “หน้ากากN95”

ชุด พีพีอี หน้ากากเอ็น95 และเครื่องวัดอุณหภูมิ

ชุด พีพีอี หน้ากากเอ็น95 และเครื่องวัดอุณหภูมิ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด พีพีอี หน้ากากเอ็น95 และเครื่องวัดอุณหภูมิ จากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต้านโควิด-19

Go Top