Posts Tagged “หน้ากาก Face Shield”

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) มอบหน้ากาก face shield สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับ รพ.จุฬาฯ เพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields จากคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ผลิตหน้ากาก Face Shield  มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ผลิตหน้ากาก Face Shield มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลิตหน้ากาก Face Shield ตามมาตรฐานและรับรองโดย อย. มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19

ผลิตหน้ากาก Face Shield มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ผลิตหน้ากาก Face Shield มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลิตหน้ากาก Face Shield ตามมาตรฐานและรับรองโดย อย. มอบให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19

คุณเตช บุนนาค  รับมอบหน้ากาก Face Shields

คุณเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields

คุณเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบหน้ากาก Face Shields จาก คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

Go Top