Posts Tagged “หน้ากากเฟซ”

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบ “หน้ากากเฟซ ชิลด์”

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบ “หน้ากากเฟซ ชิลด์”

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบ “หน้ากากเฟซ ชิลด์” จาก บมจ.กรุ๊ปลีส ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ เป็นอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

Go Top