Posts Tagged “หน้ากากอนามัย”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัย บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัย บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย N95

รับมอบหน้ากากอนามัย N95

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จาก นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม และ คุณปรีชา-นุชนาฎ จันทร์พุ่ม ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 และสเปรย์แอลกอฮอล์ จาก บจก. มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อจัดสรรไปยัง รพ.หรือพื้นที่ขาดแคลน

รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95

รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 และสเปรย์แอลกอฮอล์ จาก บจก. มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อจัดสรรไปยัง รพ.หรือพื้นที่ขาดแคลน

ส่งมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย  และถุงมือยาง ให้กับ รพ.จุฬาฯ

ส่งมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง ให้กับ รพ.จุฬาฯ

บมจ. โอเชี่ยน คอนเมิรช ส่งมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง ให้กับ รพ.จุฬาฯ

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น

ผวจ.ขอนแก่น พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล ให้แก่เรือนจำกลางขอนแก่น

รับมอบหน้ากากอนามัย  เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จํากัด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากอนามัย เพิ่มขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากอนามัย เพิ่มขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

“SVT” มอบหน้ากากอนามัย เพิ่มขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Go Top