Posts Tagged “หน้ากากอนามัย”

“ซีพี” แจกฟรีหน้ากากอนามัย

“ซีพี” แจกฟรีหน้ากากอนามัย

“ซีพี” แจกฟรีหน้ากากอนามัย

มอบหน้ากากอนามัย สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากอนามัย สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นักเรียน

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นักเรียน

นายกเหล่ากาชาด จ.ปราจีนบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 7 จ.ปราจีนบุรี

บริจาคหน้ากากอนามัยให้ รพ.จุฬาฯ

บริจาคหน้ากากอนามัยให้ รพ.จุฬาฯ

โรงเรียนนานาชาติ ร่วมช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคหน้ากากอนามัยให้ รพ.จุฬาฯ

หน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย

หน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย ให้ศูนย์ราชการ อ.สัตหีบ เพื่อให้นายกกิ่งกาชาดอำเภอ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาติดต่องานราชการ

นายกเหล่ากาชาด  รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อไปแจกจ่ายประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงิน จาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้สภากาชาดไทย จัดซื้อหน้ากากอนามัย N95 ส่งต่อให้สถานพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือทางการแพทย์ จากบริษัท ริสแลนด์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ให้ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ให้ รพ.จุฬาฯ

จีน-ไทยพี่น้องกัน ร่วมใจต้านภัยโควิด

จีน-ไทยพี่น้องกัน ร่วมใจต้านภัยโควิด

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากสถานฑูตจีนและธนาคาร ICBC โครงการ “จีน-ไทยพี่น้องกัน ร่วมใจต้านภัยโควิด”

Go Top