Posts Tagged “หน้ากากอนามัย”

ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19

ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19

ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีและอาหารจากใจ ดูแลนักรบเสื้อกาวน์และแรงงานต่างชาติ

ซีพี-ซีพีเอฟ  ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีและอาหารจากใจ

ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีและอาหารจากใจ

ซีพี-ซีพีเอฟ ผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพีและอาหารจากใจ ดูแลนักรบเสื้อกาวน์และแรงงานต่างชาติ

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บจก. เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัย

ผวจ.สมุทรปราการ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัย จากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากการติดโรคโควิด-19

รพ.จุฬาฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

รพ.จุฬาฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

โรงงานหน้ากากอนามัยซีพี และ รพ.จุฬาฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการเข้าชมกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยคุณภาพมาตรฐานสากล

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้นจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มข้นสูงสุด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทย

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทย

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ และ รพ.ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงจากการระบาดของโรคโควิด-19

โรงงานหน้ากากอนามัยซีพี

โรงงานหน้ากากอนามัยซีพี

โรงงานหน้ากากอนามัยซีพี และ รพ.จุฬาฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการเข้าชมกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยคุณภาพมาตรฐานสากล

หล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

หล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมมอบแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบ

สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด

สภากาชาดไทย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์ ให้ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

Go Top