Posts Tagged “หน้ากากผ้าสภากาชาดไทย”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและมอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและมอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวและมอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย แจกจ่ายให้ประชาชนที่ห้องประชุมเทศบาล ต.โนนสว่าง

มอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย ให้ผู้พิการ

มอบหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย ให้ผู้พิการ

รองผู้ว่าฯ กทม. มอบถุงยังชีพ และหน้ากากผ้าจากสภากาชาดไทย ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

Go Top