Posts Tagged “หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่”

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ พอ.ส.ว. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ออกให้บริการประชาชน

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

ไทยเบฟ ผสานความร่วมมือทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน

Go Top