Posts Tagged “หน่วยรถทันตกรรม”

สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

“มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ จัดหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

Go Top