Posts Tagged “หน่วยทันตกรรม”

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่การแพทย์พระราชทาน จากมหาราชา สู่ปวงชนชาวไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่วมพระบารมี”

Go Top