Posts Tagged “หนองบัวลำภู”

ผวจ.หนองบัวลำภู มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

ผวจ.หนองบัวลำภู มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

ผวจ.หนองบัวลำภู มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 จาก สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ให้แก่นายอำเภอเพื่อส่งมอบให้ผู้กักกันตน

ผวจ.หนองบัวลำภู แถลงข่าวการจัดงานกาชาดจังหวัด

ผวจ.หนองบัวลำภู แถลงข่าวการจัดงานกาชาดจังหวัด

ผวจ.หนองบัวลำภู แถลงข่าวการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 16-25 มี.ค. 64 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองหนองบัวลำภู

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี

เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือ ยายวัย 89 ปี ที่ป่วยเป็นโรคปวดขา หูหนวก และตาทั้งสองข้างเริ่มมองไม่เห็น ซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังใน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุและเด็ก

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุและเด็ก

คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.สุวรรณคูหา อ.นากลาง และ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมมอบบ้านและสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมเปิดงานแสดง “ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

นายกเหล่ากาชาด มอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด มอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีมอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ ในโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน เนื่องในวันนักข่าว ณ รร.บ้านโคกกลางโนนงาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู พาเที่ยว

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู พาเที่ยว

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู พาเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในรายการคุณนายจ่ายตลาด

Go Top