Posts Tagged “หนองคาย”

กาชาดจังหวัดหนองคาย

กาชาดจังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าราชการ จ.หนองคาย เชิญเที่ยวงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ งานบุญประเพณีประจำปี โดยภายในงานมีการออกร้านกาชาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของกาชาดจังหวัดหนองคาย

งานกาชาด จ.หนองคาย

งานกาชาด จ.หนองคาย

จ.หนองคาย เตรียมจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด จ.หนองคาย

หนองคายอาเซียนมาราธอน

หนองคายอาเซียนมาราธอน

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งในงาน “หนองคายอาเซียนมาราธอน” ครั้งที่ 4

Go Top