Posts Tagged “หนองคาย”

หล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมเปิดไร่วิทยาอินทผลัม

หล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมเปิดไร่วิทยาอินทผลัม

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมเปิดไร่วิทยาอินทผลัม ที่บ้านนาไหม ต.สระใคร จ.หนองคาย

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้พิการทางสายตา ในพื้นที่ อ.เมือง จ.หนองคาย

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้พิการทางสายตา

มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชน

มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชน

ผวจ.หนองคาย มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019

นายกเหล่ากาชาด มอบแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ให้กิ่งกาชาด

นายกเหล่ากาชาด มอบแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ให้กิ่งกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอทิลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ให้แก่นายกกิ่งกาชาด อ.ท่าบ่อ

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมบรรจุสิ่งของถุงยังชีพ ส่งมอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุกาณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหาย

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย บรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย บรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย บรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ถูกกักตัว และผู้ด้อยโอกาส

กาชาดจังหวัดหนองคาย

กาชาดจังหวัดหนองคาย

ผู้ว่าราชการ จ.หนองคาย เชิญเที่ยวงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ งานบุญประเพณีประจำปี โดยภายในงานมีการออกร้านกาชาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของกาชาดจังหวัดหนองคาย

งานกาชาด จ.หนองคาย

งานกาชาด จ.หนองคาย

จ.หนองคาย เตรียมจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด จ.หนองคาย

หนองคายอาเซียนมาราธอน

หนองคายอาเซียนมาราธอน

นายกเหล่ากาชาด จ.หนองคาย ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งในงาน “หนองคายอาเซียนมาราธอน” ครั้งที่ 4

Go Top