Posts Tagged “สเปรย์เเอลกอฮอล์”

รับมอบเครื่องฟอกอากาศไฮเออร์ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์

รับมอบเครื่องฟอกอากาศไฮเออร์ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์

นางปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบเครื่องฟอกอากาศไฮเออร์ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ จาก บจก. ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์  ให้กับผู้บริจาคโลหิต

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริจาคโลหิต

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ Double A Care จำนวน 5,000 ขวด ให้กับผู้บริจาคโลหิต

มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์  ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ Double A Care จำนวน 5,000 ขวด ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

Go Top