Posts Tagged “สุโขทัย”

“การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)”

“การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)”

ผวจ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)” บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย พร้อมคณะร่วมเปิดซองประมูลราคารถยนต์ สำหรับเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศล

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย พร้อมคณะร่วมเปิดซองประมูลราคารถยนต์ สำหรับเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศล

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย พร้อมคณะร่วมเปิดซองประมูลราคารถยนต์ สำหรับเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ร่วมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ร่วมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ร่วมรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD34

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมประชาชน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมประชาชน

ผวจ.สุโขทัย พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์รายได้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในพื้นที่ ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” เลือกตั้ง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” เลือกตั้ง

ผวจ.สุโขทัย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “กลับบ้านใช้สิทธิ” เลือกตั้ง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ วัดลัดทรายมูล อ.เมือง จ.สุโขทัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

มอบชุด “ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย”

มอบชุด “ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย”

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย มอบชุด “ธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย” ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.สวรรคโลก และ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

เหล่ากาชาดจังหวัด ตั้งโรงครัว แจกจ่ายประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัด ตั้งโรงครัว แจกจ่ายประชาชน

ผวจ.สุโขทัย พร้อม เหล่ากาชาดจังหวัด ตั้งโรงครัวประกอบอาหารปรุงสำเร็จ เพื่อแจกจ่ายประชาชน

งานกาชาดประจำปีของ จ.สุโขทัย

งานกาชาดประจำปีของ จ.สุโขทัย

ผู้ว่าราชการ จ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระแม่ย่า เป็นการเริ่มต้นงานสักการะองค์พระแม่ย่าและงานกาชาดประจำปีของ จ.สุโขทัย

Go Top