Posts Tagged “สุรินทร์”

มอบหน้ากากผ้าให้สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากผ้าให้สภากาชาดไทย

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ARROW มอบหน้ากากผ้าให้สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อให้เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์

เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อใช้ประโยชน์ป้องกันโควิด-19

มอบหน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย

ผลิตภัณฑ์ ARROW มอบหน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบต่อไปยังสำนักงานเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์

หล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

หล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

เหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จาก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อไว้ป้องกันการระบาดโควิด-19

งานกาชาดประจำปี 2562 จ.สุรินทร์

งานกาชาดประจำปี 2562 จ.สุรินทร์

ผวจ.สุรินทร์ เปิดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค.62

เทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2562

เทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2562

ประภาส ศรีจันทร์เวียง แถลงจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค. 62

งานกาชาดประจำปี 2562

งานกาชาดประจำปี 2562

เชิญเที่ยวงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธ.ค.62

งานกาชาด ประจำปี 2562 สุรินทร์

งานกาชาด ประจำปี 2562 สุรินทร์

เชิญเที่ยวงานของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2562 ในระหวางวันที่ 7-11 ธ.ค.2562

งานกาชาดประจำปี 2562 จ.สุรินทร์

งานกาชาดประจำปี 2562 จ.สุรินทร์

นายอำเภอปราสาท แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2562 [pdf-embedder url=”https://clipping.redcross.or.th/wp-content/uploads/securepdfs/2019/12/3C-191204021053.pdf” title=”นายอำเภอปราสาท แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาท และงานกาชาดประจำปี 2562

Go Top