Posts Tagged “สุพรรณบุรี”

ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

คณะกรรมการกิ่งกาชาด  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง

สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต

คุณชลิต เชื้อเพชร รอง ผอ.รร.ธรรมโชติศึกษาลัย สพม.9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) และธนิตตา รัตนเศรษฐ์ ผอ.สต.บ้านท่าช้าง พร้อมสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต ณ รร.ธรรมโชติศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมถวายราชสักการะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมถวายราชสักการะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบกระเช้าผลไม้ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศลในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Go Top