Posts Tagged “สุพรรณบุรี”

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค  บรรจุใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค บรรจุใส่ตู้ปันสุข

ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค และของจำเป็น บรรจุใส่ตู้ปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

คณะกรรมการกิ่งกาชาด  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง

สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต

คุณชลิต เชื้อเพชร รอง ผอ.รร.ธรรมโชติศึกษาลัย สพม.9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) และธนิตตา รัตนเศรษฐ์ ผอ.สต.บ้านท่าช้าง พร้อมสภากาชาดไทยรับบริจาคโลหิต ณ รร.ธรรมโชติศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน

Go Top