Posts Tagged “สุพรรณบุรี”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำข้าวกล่องและขนมหวาน มอบให้บุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำข้าวกล่องและขนมหวาน มอบให้บุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำข้าวกล่องและขนมหวาน มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช

เหล่ากาชาดร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากร ทีมแพทย์ และพยาบาล เพื่อสู้กับโควิด-19

เหล่ากาชาดร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากร ทีมแพทย์ และพยาบาล เพื่อสู้กับโควิด-19

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกเหล่ากาชาดและคณะ ร่วมส่งกำลังใจมอบข้าวกล่องและขนมหวานให้กับบุคลากร ทีมแพทย์ และพยาบาล เพื่อสู้กับโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมนำสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมนำสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมนำสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ผู้แทนพระองค์ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้แทนพระองค์ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ผวจ.สุพรรณบุรี และ นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมด้วย ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี พร้อมคณะร่วมเยี่ยมชมระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี พร้อมคณะร่วมเยี่ยมชมระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี พร้อมคณะร่วมเยี่ยมชมระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งคอก

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

ผวจ.สุพรรณบุรี และเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ เพื่อบรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2564 พร้อมการออกร้านธารากาชาด

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2564 พร้อมการออกร้านธารากาชาด

ผวจ.สุพรรณบุรี เตรียมจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2564 พร้อมการออกร้านธารากาชาด

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค  บรรจุใส่ตู้ปันสุข

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค บรรจุใส่ตู้ปันสุข

ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค และของจำเป็น บรรจุใส่ตู้ปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

Go Top