Posts Tagged “สิงห์บุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา จ.สิงห์บุรี ประจำปี 2563 ณ ศาลหลักเมือง จ.สิงห์บุรี

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาของจังหวัด ประจำปี 2563

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา จ.สิงห์บุรีประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ที่ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่หอประชุมค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี นำคณะเหล่ากาชาดออกเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อ. ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองให้กับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ศาลากลางจังหวัด

นายกเหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพช่วงโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพช่วงโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือ (โรงทาน) จ.สิงห์บุรี และมอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สลากกาชาดการกุศลปี 63

สลากกาชาดการกุศลปี 63

ผวจ.สิงห์บุรี มอบรถยนต์วีออส ให้ผู้โชคดี ซื้อสลากกาชาดการกุศลปี 63

Go Top