Posts Tagged “สิงห์บุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธี  วันสถาปนากองอาสาดินแดนครบรอบ 66 ปี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธี วันสถาปนากองอาสาดินแดนครบรอบ 66 ปี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสาดินแดนครบรอบ 66 ปี”

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี  ออกรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ปี 62 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดรับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ที่บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด อ.เมืองสิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เป็นประธานมอบบ้านกาชาดและทะเบียนบ้านเทิดพระเกียรติ ให้แก่ผู้ยากไร้

วันรวมน้ำใจให้กาชาดสิงห์บุรี

วันรวมน้ำใจให้กาชาดสิงห์บุรี

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี จัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดสิงห์บุรี” เพื่อหารายได้ช่วยผู้ยากไร้ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี รับบริจาคโลหิตจากพนักงานและประชาชน ที่บริษัท แม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี

ผ้าพระกฐินพระราชทานฯ วัดพิกุลทอง

ผ้าพระกฐินพระราชทานฯ วัดพิกุลทอง

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯที่วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อ.ท่าช้าง

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง

Go Top