Posts Tagged “สิงห์บุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่หอประชุมค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี นำคณะเหล่ากาชาดออกเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อ. ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองให้กับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่ศาลากลางจังหวัด

การออกสลากกาชาดการกุศล จ.สิงห์บุรี ปี 2563

การออกสลากกาชาดการกุศล จ.สิงห์บุรี ปี 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งเปลี่ยนสถานที่การออกสลากกาชาดการกุศล จ.สิงห์บุรี ปี 2563 ครั้งที่ 25 ในวันที่ 9 เม.ย. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.สิงห์บุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ที่ว่าการปกครอง จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธี  วันสถาปนากองอาสาดินแดนครบรอบ 66 ปี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธี วันสถาปนากองอาสาดินแดนครบรอบ 66 ปี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสาดินแดนครบรอบ 66 ปี”

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี  ออกรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ปี 62 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดรับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ที่บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด อ.เมืองสิงห์บุรี

Go Top