Posts Tagged “สิงห์บุรี”

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในกิจกรรมฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ป้องกันโควิด-19 ที่ รพ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทีมอาสาสมัครพุทธสมาคมสิงห์บุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต และจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนปี 2564ณ หอประชุมอำเภอบางระจัน

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี  รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วย

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วย

ผวจ.สิงห์บุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วย ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

ผวจ.สิงห์บุรี ร่วมหมุนสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.สิงห์บุรี ร่วมหมุนสลากกาชาดการกุศล

ผวจ.สิงห์บุรี ร่วมหมุนสลากกาชาดการกุศล จ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 28 ณ ศาลากลาง จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดงานเทศกาลกินปลาปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดงานเทศกาลกินปลาปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดงานเทศกาลกินปลาปี 2563 “ข้าวใหม่ ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์” ภายใต้มาตรการคุมเข้มป้องกันโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจ

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจ ครอบครัวที่ยากไร้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางรถ ที่ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบเงินและชุดธารน้ำใจ ให้กับครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย ที่ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือใน อ.เมืองสิงห์บุรี

Go Top