Posts Tagged “สำนักงานเหล่ากาชาด”

ผวจ. นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ

ผวจ. นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ

ผวจ. นราธิวาส ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดเครื่องนอนจากสำนักงานเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี หารือการเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี หารือการเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ประชุมเพื่อหารือการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ กลุ่มเสี่ยง ฯลฯ

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร บริเวณสี่แยกสำนักงานเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม

ตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

ตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

ธนาคารไทยพาณิชย์ เตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนเเก่นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Go Top