Posts Tagged “สำนักงานอาสากาชาด”

ชวนประชาชนร่วมบริจาคเงิน

ชวนประชาชนร่วมบริจาคเงิน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ชวนประชาชนร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในงาน“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”

Go Top