Posts Tagged “สัมมนา”

สัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

สัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค จัดการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด

ประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ณ โรงแรมใบหยกสกาย

รพ.จุฬาฯ จัดสัมมนา

รพ.จุฬาฯ จัดสัมมนา

รพ.จุฬาฯ จัดสัมมนา “โครงการศึกษาผลกระทบสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

รพ.จุฬาฯ จัดสัมมนา

รพ.จุฬาฯ จัดสัมมนา

รพ.จุฬาฯ จัดสัมมนา “โครงการศึกษาผลกระทบสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” ฬาฯ

Go Top