Posts Tagged “สัตหีบ”

นายกกิ่งกาชาด  ร่วมกิจกรรม “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ”

นายกกิ่งกาชาด ร่วมกิจกรรม “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ”

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “สัตหีบสุขใจ เข้าวัดได้บุญ” ณ วัดเหลืองอ่อนภาวนาราม

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงิน ช่วยเหลือเด็กกตัญญู

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงิน ช่วยเหลือเด็กกตัญญู

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพและเงิน ช่วยเหลือเด็กกตัญญู เลี้ยงดูครอบครัวที่ล้มป่วยทั้งบ้าน

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบสิ่งของให้แก่นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบสิ่งของให้แก่นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบสิ่งของให้แก่นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน

กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ รับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ยากไร้

กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ รับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ยากไร้

กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ รับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ยากไร้ ในโครงการ “อำเภอสัตหีบยิ้มเคลื่อนที่”

Go Top