Posts Tagged “สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศระหว่างประเทศ”

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการระบาดโควิด-19

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นายเตช บุนนาค เลขาธิการฯ รับมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จากผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชน

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชน

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชน

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จากภาวะโลกร้อน

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ รายงานจำนวนบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ จากเหตุพายุถล่มที่ประเทศเวียดนาม

(IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์

(IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์

ฟรานเซสโก รอคคา ประธานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) กล่าวถึง ภัยจากอาวุธนิวเคลียร์

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ และองค์การอนามัยโลก ได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาและสนับสนุนพัฒนาการเด็ก

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ ในประเทศอินเดีย

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน ‘ดอเรียน’

Go Top