Posts Tagged “สระเเก้ว”

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำคณะร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำคณะร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ผวจ.สระแก้ว พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำคณะร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ.สนาม อบจ.สระแก้ว

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

ผวจ. สระแก้ว พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ประกอบอาหารที่โรงครัวพระราชทานแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ประกอบอาหารที่โรงครัวพระราชทานแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ลงพื้นที่ประกอบอาหารที่โรงครัวพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งใหม่ โดยมี ข้าราชการและประชาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ครัวพระราชทาน สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ

ครัวพระราชทาน สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบถุงยังชีพ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบถุงยังชีพ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบถุงยังชีพให้นายอำเภอ 9 อำเภอ เพื่อส่งมอบให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จ.สระแก้ว

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว รับมอบแอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว รับมอบแอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว รับมอบแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้แทน อ.โคกสูงเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จากผลกระทบจากโควิด-19

Go Top