Posts Tagged “สระเเก้ว”

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ครัวพระราชทาน สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ

ครัวพระราชทาน สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการ

นายกเหล่ากาชาด ร่วมกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด ร่วมกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้

ผวจ.สระแก้ว พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้ตามโครงการกองทุนเงิน 10 บาท บ้าน 10 หลัง

งานกาชาด จ.สระแก้ว

งานกาชาด จ.สระแก้ว

ผวจ.สระแก้ว แถลงข่าวการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จ.สระแก้ว

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลางจังหวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลางจังหวัด

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

Go Top