Posts Tagged “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*

ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปงานประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเงินพร้อมอาหารสัตว์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเงินพร้อมอาหารสัตว์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเงินพร้อมอาหารสัตว์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Go Top