Posts Tagged “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นำคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

“เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

“เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์เปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

ผวจ.สุพรรณบุรี นำสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

ผวจ.สุพรรณบุรี นำสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

ผวจ.สุพรรณบุรี นำสิ่งของพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

รับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

รับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระวโรกาสให้ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

ข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

ข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

ถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

คอลเลกชันทรงออกแบบ แบรนด์ SIRIVANNAVARI  รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

คอลเลกชันทรงออกแบบ แบรนด์ SIRIVANNAVARI รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเผยโฉมคอลเลกชันทรงออกแบบ แบรนด์ SIRIVANNAVARI รายได้ส่วนหนึ่งสมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

Go Top