Posts Tagged “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงให้ร้านตัวแทนชุมชนในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” จัดทำอาหารกล่องส่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28

เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

ผู้แทนพระองค์ เชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พระราชทานให้กับสภากาชาดไทย

ผู้แทนพระองค์ เชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พระราชทานให้กับสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พระราชทานให้กับสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Go Top