Posts Tagged “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46

กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46

กองทัพเรือ เตรียมจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ หอดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือ กรุงเทพฯ

“M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน”

“M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน”

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมเปิดงาน “M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ MCC ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ”

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกในโอกาสที่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 29 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งมอบโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมานำไปช่วยเหลือประชาชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563

“สภานายิกาสภากาชาดไทย”

“สภานายิกาสภากาชาดไทย”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่ง “สภานายิกาสภากาชาดไทย”

ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สนง.จัดหารายได้ จัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 23

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ รพ.จุฬาฯ

ถวายพระพร

ถวายพระพร

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯถวายดอกไม้หน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Go Top