Posts Tagged “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้ รพ.จุฬาฯ

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้ รพ.จุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมรักแม่ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ THERMOMIXER สำหรับสกัด DNA เซลล์มะเร็งแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ รพ.จุฬาฯ

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2564

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2564” ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้ารับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร วันที่ 3 ธันวาคม 2564

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54 เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54 เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตช บุนนาค นำคณะทูตานุทูต และภริยา พร้อมคณะกรรมการการจัดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54 เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ นำนายสุเทพ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ และครอบครัว เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563

เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำ นางสินีนาฏ โสดสถิตย์ และ นางสาวเบญจาภา โสดสถิตย์ พร้อมคณะ เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย

พระราชทานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด

พระราชทานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตช บุนนาค นำผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมรับเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธย “สธ”

Go Top