Posts Tagged “สมุทรสงคราม”

นายเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ไปเยี่ยมเยียนมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้สูงอายุ

นายเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ไปเยี่ยมเยียนมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้สูงอายุ

นายเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ไปเยี่ยมเยียนมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายสักการะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายสักการะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค

เหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวยากไร้ ครอบครัวเปราะบาง ครอบครัวคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคโควิด-19 ต.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

นายกเหล่ากาชาด  มอบอาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด มอบอาหารแห้ง ให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบไข่ไก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมเปิดงานมหกรรม OTOP

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมเปิดงานมหกรรม OTOP

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมเปิดงานมหกรรม OTOP ช้อปของกินฟินกับของใช้ ถูกใจที่บิ๊กซี

Go Top