Posts Tagged “สมุทรสงคราม”

มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโครงการกาชาดปันสุข ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมทำบุญตักบาตร

ผวจ.สมุทรสงคราม พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “ชูธรรมนำชีวิต” ณ วัดดอนมะโนรา ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบทองคำแท่งให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบทองคำแท่งให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบทองคำแท่งให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม เยี่ยมนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม เยี่ยมนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม เยี่ยมนักศึกษาผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมมอบถุงยังชีพให้นักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2563ณ วัดป้อมแก้ว อ.เมือง

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ชมของดีของ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ชมของดีของ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ร่วมนำคณะนักธุรกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ร่วมชมของดีของ จ.สมุทรสงคราม

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิด ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิด ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

ผวจ.สมุทรสงคราม พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ และรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

ผวจ.สมุทรสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้าน

Go Top