Posts Tagged “สมทบทุน”

“ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด”

“ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด”

“ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด”

เชิญชวนซื้อ “เข็มวันอานันทมหิดล” และเสื้อที่ระลึก   รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

เชิญชวนซื้อ “เข็มวันอานันทมหิดล” และเสื้อที่ระลึก รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

เชิญชวนซื้อ “เข็มวันอานันทมหิดล” และเสื้อที่ระลึก รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี

อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี

บจก.เกษมกิจ มอบเงินบริจาคในนามโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี ให้แก่ รศ.นพ.โศภณ นภาธร เพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี

บจก.เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินสมทบทุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด

บจก.เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินสมทบทุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด

บจก.เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินสมทบทุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่ง รพ.จุฬาฯ เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนบริจาคไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้

จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสมทบทุน รพ.สมเด็จฯ

จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสมทบทุน รพ.สมเด็จฯ

“หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร” จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี รพ.สมเด็จฯ

ศรีสวัสดิ์ ร่วมสมทบทุนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

ศรีสวัสดิ์ ร่วมสมทบทุนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

วิ่งการกุศล  สมทบทุน รพ.จุฬาฯ

วิ่งการกุศล สมทบทุน รพ.จุฬาฯ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการวิ่งการกุศล “BAM Run Thailand Wake Up วิ่งปลุกพลังคนไทย สร้างกำลังใจ ให้ทุกชีวิต” รายได้จากค่าสมัคร สมทบทุน รพ.จุฬาฯ

สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล

สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล

นักศึกษาโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำรายได้จากการขายเสื้อยืด “เด็กหัวการค้า” สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี”

Go Top