Posts Tagged “สภากาชาดไทย”

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์ ทาง www.งานกาชาด.com ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37 (*)

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย

+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย

นายกฤษฎา บุญราช จัดแคมเปญ “+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย” เชิญชวนประชาชนที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย

ผป.ดีใจได้รับการ “ผ่าตัดเปลี่ยนไต” ที่รอคิวมานาน 6 ปี!!  รพ.รามคำแหง จัดให้หลังจากเป็นสมาชิก “กาชาดไทย”

ผป.ดีใจได้รับการ “ผ่าตัดเปลี่ยนไต” ที่รอคิวมานาน 6 ปี!! รพ.รามคำแหง จัดให้หลังจากเป็นสมาชิก “กาชาดไทย”

ผป.ดีใจได้รับการ “ผ่าตัดเปลี่ยนไต” ที่รอคิวมานาน 6 ปี!! รพ.รามคำแหง จัดให้หลังจากเป็นสมาชิก “กาชาดไทย”

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย

ชาวสระบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย เพื่อป้องกันโควิด-19 ที่ อบจ.สระบุรี

สภากาชาดไทย  บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

สภากาชาดไทย บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

สำนักงานเขตวัฒนา ร่วมกับ สภากาชาดไทย และศูนย์บริการสาธารณสุข 21 บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ยูนิโคล่  มอบหน้ากากให้แก่สภากาชาดไทย

ยูนิโคล่ มอบหน้ากากให้แก่สภากาชาดไทย

บจก. ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) มอบหน้ากากให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชน

Go Top