Posts Tagged “สภากาชาดไทย”

บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

นายกฤษณะ อินทร์คง ประสบอุบัติเหตุสมองตายแต่หัวใจยังปกติ ญาติหารือบริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

วิ่งเพื่อการกุศลสมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

วิ่งเพื่อการกุศลสมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ จัดงาน “IFB RUN 2020” วิ่งเพื่อการกุศลสมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

วิ่งระดมทุนช่วยเหลือภัยพิบัติไฟป่าออสเตรเลียมอบให้แก่สภากาชาดไทย

วิ่งระดมทุนช่วยเหลือภัยพิบัติไฟป่าออสเตรเลียมอบให้แก่สภากาชาดไทย

ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดกิจกรรมรวมพลังวิ่งระดมทุนช่วยเหลือภัยพิบัติไฟป่าออสเตรเลียมอบให้แก่สภากาชาดไทย

วิ่งการกุศล รายได้มอบให้สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือวิกฤติไฟป่าออสเตรเลีย

วิ่งการกุศล รายได้มอบให้สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือวิกฤติไฟป่าออสเตรเลีย

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน “เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ คิดส์ แอนด์ แฟมิลี่ รัน ฟอร์ ออสเตรเลีย” ร่วมวิ่งการกุศล รายได้มอบให้สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือวิกฤติไฟป่าออสเตรเลีย

“วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย

“วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค เปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุไฟป่าในออสเตรเลีย

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุไฟป่าในออสเตรเลีย

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุไฟป่าในออสเตรเลีย

วิ่งเพื่อการกุศล สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

วิ่งเพื่อการกุศล สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงิน จากงาน ไอเอฟบีรัน 2020 วิ่งเพื่อการกุศล ครั้งที่ 2 สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24 *

สภากาชาดไทย เชิญส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ ผ่านบัตรอวยพร

สภากาชาดไทย เชิญส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ ผ่านบัตรอวยพร

สภากาชาดไทย เชิญส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ ผ่านบัตรอวยพร ชุด “ดอกไม้พระนาม” ประจำปี 2563

วิ่งเพื่อการกุศล  สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

วิ่งเพื่อการกุศล สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงิน จากงาน ไอเอฟบีรัน 2020 วิ่งเพื่อการกุศล ครั้งที่ 2 สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

Go Top