Posts Tagged “สภากาชาดไทย”

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่

รพ.สุขุมวิท ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2ประจำปี 2562 เพื่อจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ

สภากาชาดไทย สนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

สภากาชาดไทย สนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเนื้อเยื่อ และดวงตา

สภากาชาดไทย รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา

สภากาชาดไทย รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เล่าเรื่องแม่”

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เล่าเรื่องแม่”

สมาคมรักแม่ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการเสริมสร้างความกตัญญู โดยมีกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “เล่าเรื่องแม่”

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

บมจ.กรุงเทพประกันภัย จัดโครงการบริจาคโลหิต

บมจ.กรุงเทพประกันภัย จัดโครงการบริจาคโลหิต

บมจ.กรุงเทพประกันภัย จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปี 2562 พร้อมพนักงานและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

บริษัท ช.การช่าง  ร่วมบริจาคโลหิต

บริษัท ช.การช่าง ร่วมบริจาคโลหิต

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “หนึ่งหยด คือ ชีวิต ช.การช่าง ร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวิตใหม่” ณ อาคารวิริยะถาวร

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อขยายเวลาโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” อีก 3 ปี

สภากาชาดไทย จัดประกวดเรียงความ

สภากาชาดไทย จัดประกวดเรียงความ

นายกสมาคมรักแม่ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการเสริมสร้างความกตัญญูประกวดเรียงความหัวข้อ “เล่าเรื่องแม่” และสัมมนา “Love Mom Story Workshop” วันที่ 30 มิ.ย.62

Go Top