Posts Tagged “สภากาชาดอูกันดา”

สภากาชาดอูกันดา

สภากาชาดอูกันดา

สภากาชาดอูกันดา แถลงถึงน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย ทำให้มีผู้เสียชีวิต

Go Top