Posts Tagged “สภากาชาดจีน”

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน ให้แก่ประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน ให้แก่ประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ไปบริจาคให้สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ให้แก่สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ไปบริจาคให้สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ไปบริจาคให้สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

หอการค้าไทยจีน ร่วมกับสภากาชาดจีนและหน่วยงานต่างๆ เปิดรับบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.และหน่วยงานในอู่ฮั่น

องค์กรจีนใน จ.ขอนแก่น รวบรวมเงินบริจาค มอบให้กับสภากาชาดจีน

องค์กรจีนใน จ.ขอนแก่น รวบรวมเงินบริจาค มอบให้กับสภากาชาดจีน

องค์กรจีนใน จ.ขอนแก่น รวบรวมเงินบริจาค มอบให้กับสภากาชาดจีน เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Go Top