Posts Tagged “สภากาชาดจีน”

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ไปบริจาคให้สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ให้แก่สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ไปบริจาคให้สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ไปบริจาคให้สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

สภากาชาดจีน

หอการค้าไทยจีน ร่วมกับสภากาชาดจีนและหน่วยงานต่างๆ เปิดรับบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.และหน่วยงานในอู่ฮั่น

องค์กรจีนใน จ.ขอนแก่น รวบรวมเงินบริจาค มอบให้กับสภากาชาดจีน

องค์กรจีนใน จ.ขอนแก่น รวบรวมเงินบริจาค มอบให้กับสภากาชาดจีน

องค์กรจีนใน จ.ขอนแก่น รวบรวมเงินบริจาค มอบให้กับสภากาชาดจีน เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

Go Top