Posts Tagged “สนง.จัดหารายได้”

Save Australia concert Sunday in Bangkok

Save Australia concert Sunday in Bangkok

Save Australia concert Sunday in Bangkok

ชวนซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย

ชวนซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ชวนซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือสังคม

เปิดตัวแคมเปญ “วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค”

เปิดตัวแคมเปญ “วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค”

จันทร์ประภา วิชิตชลชัย ร่วมเปิดตัวแคมเปญ “วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็ค” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านผิวหนังที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ถวายเงินจากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2561

ถวายเงินจากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เข้าเฝ้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2561

Go Top