Posts Tagged “สถานเสาวภา”

“สถานเสาวภา”

“สถานเสาวภา”

ธิดากรมพระยาดำรงฯ ถูกหมาบ้ากัดสิ้นชีพเป็นที่มาของ “สถานเสาวภา” ช่วยชีวิตคนไทยได้มาก

สถานเสาวภา เตรียมผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์

สถานเสาวภา เตรียมผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์

สถานเสาวภา ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมวัคซีนมาตรฐานใช้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ที่ผลิตในประเทศได้สำเร็จช่วยลดค่าใช้จ่ายนำเข้าจากต่างประเทศ

สถานเสาวภา  MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

เปิดห้องทดลง “อสรพิษ” จากวายร้าย..สู้เซรุ่มช่วยชีวิต

เปิดห้องทดลง “อสรพิษ” จากวายร้าย..สู้เซรุ่มช่วยชีวิต

เปิดห้องทดลง “อสรพิษ” จากวายร้าย..สู้เซรุ่มช่วยชีวิต

บทความเรื่อง ปศุสัตว์ขีดเส้น 90 วัน ปิดจ็อบกาฬโรคม้าตาย 561 ตัว

บทความเรื่อง ปศุสัตว์ขีดเส้น 90 วัน ปิดจ็อบกาฬโรคม้าตาย 561 ตัว

บทความเรื่อง ปศุสัตว์ขีดเส้น 90 วัน ปิดจ็อบกาฬโรคม้าตาย 561 ตัว

นำเข้าวัคซีน 4 พันโดส หยุดโรคระบาดม้า

นำเข้าวัคซีน 4 พันโดส หยุดโรคระบาดม้า

นำเข้าวัคซีน 4 พันโดส หยุดโรคระบาดม้า เร่งฉีดป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าครั้งแรกของไทย ที่สถานีเพาะเลี้ยงม้า และสัตว์ทดลอง ณ สถานเสาวภา

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสถานเสาวภา

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสถานเสาวภา

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ร่วมกับสถานเสาวภา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าแห่งแรกของประเทศ ณ สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสถานเสาวภา

Go Top