Posts Tagged “สถานเสาวภา”

สานต่อโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อ นิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีที่ 6

สานต่อโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อ นิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีที่ 6

สานต่อโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อ นิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีที่ 6

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

พิธีลงนามสัญญา ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ บจก. ไบโอจีนีเทค

พิธีลงนามสัญญา ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ บจก. ไบโอจีนีเทค

พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีพร้อมน้ำยาทำละลาย ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ บจก. ไบโอจีนีเทค

“สถานเสาวภา”

“สถานเสาวภา”

ธิดากรมพระยาดำรงฯ ถูกหมาบ้ากัดสิ้นชีพเป็นที่มาของ “สถานเสาวภา” ช่วยชีวิตคนไทยได้มาก

สถานเสาวภา เตรียมผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์

สถานเสาวภา เตรียมผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์

สถานเสาวภา ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมวัคซีนมาตรฐานใช้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ที่ผลิตในประเทศได้สำเร็จช่วยลดค่าใช้จ่ายนำเข้าจากต่างประเทศ

สถานเสาวภา  MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

เปิดห้องทดลง “อสรพิษ” จากวายร้าย..สู้เซรุ่มช่วยชีวิต

เปิดห้องทดลง “อสรพิษ” จากวายร้าย..สู้เซรุ่มช่วยชีวิต

เปิดห้องทดลง “อสรพิษ” จากวายร้าย..สู้เซรุ่มช่วยชีวิต

Go Top