Posts Tagged “สถานีกาชาดที่ 5”

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ณ ชุมชนวัดคลองเตย และสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

Go Top