Posts Tagged “สตูล”

งานฟื้นฟูเศรษฐกิจงานกาชาดวิถีใหม่ ประจำปี 2563

งานฟื้นฟูเศรษฐกิจงานกาชาดวิถีใหม่ ประจำปี 2563

รองผู้ว่าราชการ จ.สตูล พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิด “งานฟื้นฟูเศรษฐกิจงานกาชาดวิถีใหม่ ประจำปี 2563″ ณ สนามบินจังหวัดสตูล

แถลงข่าวการจัดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่

แถลงข่าวการจัดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่

ผจว.สตูล แถลงข่าวการจัดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14-23 ส.ค.63 ณ สนามบินกองทัพอากาศสตูล

ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาด

ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาด

ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาดวิถีใหม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 14-23 ส.ค.63 ณ สนามบินกองทัพอากาศ

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

Go Top