Posts Tagged “สตูล”

เหล่ากาชาด จ.สตูล

เหล่ากาชาด จ.สตูล

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมส่งทีมนักรบชุดขาวปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ จ.สมุทรสาคร เพื่อหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อนำเก็บเข้าคลังสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยและผู้ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ จิตอาสา เก็บขยะในโครงการรักษ์เลป่า

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ จิตอาสา เก็บขยะในโครงการรักษ์เลป่า

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ จิตอาสา เก็บขยะในโครงการรักษ์เลป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ 19

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมเปิด“กิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ”

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมเปิด“กิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ”

ผวจ.สตูล พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมเปิด“กิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ”

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยและวาตภัย

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เดือดร้อนที่บ้านถูกไฟไหม้

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เดือดร้อนที่บ้านถูกไฟไหม้

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เดือดร้อนที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย

งานฟื้นฟูเศรษฐกิจงานกาชาดวิถีใหม่ ประจำปี 2563

งานฟื้นฟูเศรษฐกิจงานกาชาดวิถีใหม่ ประจำปี 2563

รองผู้ว่าราชการ จ.สตูล พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเปิด “งานฟื้นฟูเศรษฐกิจงานกาชาดวิถีใหม่ ประจำปี 2563″ ณ สนามบินจังหวัดสตูล

แถลงข่าวการจัดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่

แถลงข่าวการจัดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่

ผจว.สตูล แถลงข่าวการจัดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14-23 ส.ค.63 ณ สนามบินกองทัพอากาศสตูล

ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาด

ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาด

ผวจ.สตูล เตรียมจัดงานกาชาดวิถีใหม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 14-23 ส.ค.63 ณ สนามบินกองทัพอากาศ

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Go Top