Posts Tagged “สตูล”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบเงินสนับสนุนในพิธีเปิดงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบเงินสนับสนุนในพิธีเปิดงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบเงินสนับสนุนในพิธีเปิดงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและคณะ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจัดแพ็กถุงยังชีพชุดธารน้ำใจฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและคณะ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจัดแพ็กถุงยังชีพชุดธารน้ำใจฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและคณะ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมจัดแพ็กถุงยังชีพชุดธารน้ำใจฯ มอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง

ผวจ.สตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะร่วมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล

ผวจ.สตูล และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบบ้านให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสตูล ในโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือนร้อน เร่งด่วนของประชาชนใน จ.สตูล

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด พาเที่ยวชมความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด พาเที่ยวชมความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล

เหล่ากาชาด จ.สตูล

เหล่ากาชาด จ.สตูล

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมส่งทีมนักรบชุดขาวปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ จ.สมุทรสาคร เพื่อหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาด จ.สตูล เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อนำเก็บเข้าคลังสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยและผู้ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ จิตอาสา เก็บขยะในโครงการรักษ์เลป่า

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ จิตอาสา เก็บขยะในโครงการรักษ์เลป่า

เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ จิตอาสา เก็บขยะในโครงการรักษ์เลป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ 19

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมเปิด“กิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ”

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมเปิด“กิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ”

ผวจ.สตูล พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมเปิด“กิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ”

Go Top