Posts Tagged “สงขลา”

บริจาคโลหิต  “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

บริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับบริจาคโลหิต และนักศึกษา บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสงขลา

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.นาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่มอบสิ่งของและถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสใน ต.ประกอบ และเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. ที่วัดพะโคะ อ.สทิงพระ

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ทำพิธีเปิดศูนย์รักสุขภาพ..ห่างมะเร็ง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

รองนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ให้ 18 แห่ง ในเขตเทศบาลนครสงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา กล่าว ขาดแคลนโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา กล่าว ขาดแคลนโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา กล่าว ขาดแคลนโลหิต จากสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ 100 วัน อุทิศให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ อุทิศให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

Go Top