Posts Tagged “สกลนคร”

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร บรรเทาทุกข์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดพายุฤดูร้อน

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร บรรเทาทุกข์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดพายุฤดูร้อน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมคณะ นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดพายุฤดูร้อนทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สิน

ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว

ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว

เหล่ากาชาด จ.สกลนคร ร่วมรับมอบผ้าห่มผืนเขียวในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เพื่อนำไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน อ.กุสุมาลย์

ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21

ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกในโครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21 เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่าง ๆ

นายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ครอบครัวยากจน

นายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ครอบครัวยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ร่วมลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด ช่วยเหลือเด็กหญิง 3 พี่น้องที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร นำชุดชั้นในหญิงจากกิจกรรม “รวมพลแบ่งปันน้ำใจ ส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม” มอบให้ผู้ต้องขังหญิง

บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด

บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด

ในโอกาสก่อตั้งบริษัทครบ 48 ปี บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด จ.สกลนคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ขนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

Go Top