Posts Tagged “สกลนคร”

นายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ครอบครัวยากจน

นายกเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ครอบครัวยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ร่วมลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด ช่วยเหลือเด็กหญิง 3 พี่น้องที่ยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร นำชุดชั้นในหญิงจากกิจกรรม “รวมพลแบ่งปันน้ำใจ ส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม” มอบให้ผู้ต้องขังหญิง

บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด

บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด

ในโอกาสก่อตั้งบริษัทครบ 48 ปี บ.สยามรวมมิตรอินเตอร์เทรด มอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด จ.สกลนคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด จ.สกลนคร ขนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

Go Top