Posts Tagged “ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ”

ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ชี้แจงถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B117

ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ชี้แจงถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B117

ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ชี้แจงถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B117 จะติดง่าย และมีอัตราผู้เสียชีวิตมากขึ้น ถ้าไม่ได้รับวัคซีนโดยเร็ว

Go Top