Posts Tagged “ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

รับมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก นิสิต EMBA2019 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก ชมรมนิสิตเก่าจุฬา รุ่นที่ 2515 เพื่อสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องดื่มโออิชิโกลด์ น้ำดื่มตราช้าง และโออิชิ อีทโตะ แวนด์วิช ในโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

รับมอบผลิตภัณฑ์ เอส แอนด์ พี

รับมอบผลิตภัณฑ์ เอส แอนด์ พี

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบผลิตภัณฑ์ เอส แอนด์ พี จาก บริษัท เอส.แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19

โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องดื่มโออิชิโกลด์ น้ำดื่มตราช้าง และโออิชิ อีทโตะ แวนด์วิช ในโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

แถลงข่าว “จุฬาฯ รักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

แถลงข่าว “จุฬาฯ รักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมแถลงข่าว “จุฬาฯ รักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

Go Top