Posts Tagged “ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ”

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ให้ข้อมูลโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ให้ข้อมูลโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ให้ข้อมูลกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีโรคโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีโรคโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีโรคโควิด-19 กลับมาระบาดหนักอีกครั้งในทวีปยุโรปและอเมริกา

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก เอ็มเค เรสโตรองต์ บมจ. ให้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือโรคโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงความคืบหน้ากับวัคซีนป้องกันโควิด-19ในประเทศไทย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงความคืบหน้ากับวัคซีนป้องกันโควิด-19ในประเทศไทย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กล่าวถึงความคืบหน้ากับวัคซีนป้องกันโควิด-19ในประเทศไทย

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊ค Young Poovorawan ถึงความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมแถลงข่า ป่วยโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมแถลงข่า ป่วยโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ร่วมแถลงข่าว เรื่องนักฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ ชาวอุซเบกิสถาน ป่วยโควิด-19

ชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา

ชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย

เชิญชวนผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 บริจาคพลาสมา รักษาผู้ป่วย

เชิญชวนผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 บริจาคพลาสมา รักษาผู้ป่วย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เชิญชวนผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว มารับการตรวจกรองที่ศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อบริจาคพลาสมา ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย

Go Top