Posts Tagged “ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา”

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เผยสาเหตุสำคัญที่ต้องปิดประเทศ เพื่อระงับการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย

ไวรัสโควิด-19

ไวรัสโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงมาตรการรับมือโรคอุบัติใหม่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงมาตรการรับมือโรคอุบัติใหม่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงมาตรการรับมือโรคอุบัติใหม่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง“สารเคมีพิษ”  ในพืชผักผลไม้

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง“สารเคมีพิษ” ในพืชผักผลไม้

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงสถานการณ์ “สารเคมีพิษ” ในพืชผักผลไม้

สารเคมี 3 ชนิด เป็นวัตถุอันตราย

สารเคมี 3 ชนิด เป็นวัตถุอันตราย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แสดงความคิดเห็นผลกระทบจากการใช้สารเคมี 3 ชนิด เป็นวัตถุอันตราย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ยอมรับถูกข่มขู่ หลังทำงานต่อต้าน 3 สารพิษอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แบน 3 สารพิษไม่ได้ผ่านเฟซบุ๊ก

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แบน 3 สารพิษไม่ได้ผ่านเฟซบุ๊ก

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงสาเหตุที่ยังแบน 3 สารพิษไม่ได้ผ่านเฟซบุ๊ก

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง อันตรายของสารเคมีพิษจากการทำเกษตรกรรม

Go Top